Pożyczka hipoteczna na remont mieszkania - dobre rozwiązanie?

Pożyczka hipoteczna na remont mieszkania - dobre rozwiązanie?

Wbrew pozorom nawet remont jednego pomieszczenia w mieszkaniu może pociągać za sobą wysokie nakłady finansowe. Dlatego zanim do niego przystąpimy, musimy sporządzić chociażby wstępny kosztorys i harmonogram prac, co pozwoli nam na lepsze zarządzanie budżetem. Jeżeli sami nie potrafimy oszacować kwoty naprawy, powinniśmy zlecić to wykonawcy remontu. Wówczas będziemy mieć przedstawione czarno na białym to, czy zgromadzone przez nas oszczędności będą wystarczające. Jeżeli nie, warto udać się do banku i sfinansować prace pożyczką hipoteczną.


Na pożyczkobiorcy ciąży obowiązek przedstawienia zabezpieczenia spłaty w formie hipoteki ustanowionej na nieruchomości. Warto zaznaczyć, że tego typu pożyczka na remont będzie miała niższe oprocentowanie niż inne produkty bankowe takie jak kredyt czy pożyczka gotówkowa. Rozwiązanie to umożliwia również korzystanie z długiego okresu kredytowania, co w efekcie sprawia, że możemy zaciągnąć wyższe zobowiązanie, gdyż posiadamy solidne zabezpieczenie.

Podczas ubiegania się o pożyczkę hipoteczną do wybranego banku dostarczyć musimy nie tylko wniosek kredytowy, ale również dokument potwierdzający, że to my jesteśmy właścicielami nieruchomości oraz potwierdzenie ustanowienia na niej zabezpieczenia w formie hipoteki.

O ile pożyczka hipoteczna jest rozwiązaniem wygodnym, musimy pamiętać, że z jej zaciąganiem wiążą się również pewne niebezpieczeństwa, które pojawiają się, gdy pożyczkobiorca będzie miał problemy z terminowym regulowaniem zobowiązania. Bank bowiem wyegzekwuje swoje należności z prawa do nieruchomości hipotecznej. W skrajnym przypadku ryzyko jest naprawdę duże, gdyż klient może stracić nieruchomość.

Pożyczka hipoteczna na remont jest szczególnie dobrym rozwiązaniem, jeśli posiadamy stabilną sytuację finansową oraz istotny jest dla nas długi okres kredytowania. Jeżeli zaś zależy nam na szybkim dostępie do gotówki, powinniśmy wybrać kredyt gotówkowy, który jednak posiadać będzie wyższe oprocentowanie. Wszystko zależy więc od naszych potrzeb i preferencji.

Więcej: KredytNaRemont.com